Naložbeni cilj

Naložbeni cilj Raiffeisen-Osteuropa-AktienFonds kot delniškega sklada je dolgoročna rast kapitala ob večjih (kratkoročnih) tveganjih.

Naložbena politika

    Naložbeni cilj Naložbeni cilj Raiffeisen-Osteuropa-AktienFonds kot delniškega sklada je dolgoročna rast kapitala ob večjih (kratkoročnih) tveganjih. Naložbena strategija Investicijski sklad vlaga pretežno v delnicam in obveznicam enakovredne vrednostne papirje podjetij, ki imajo svoj sedež ali težišče dejavnosti na novo nastajajočih trgih evropskih držav (vključno z Rusijo). Za investicijski sklad je dovoljeno kupovati tudi instrumente denarnega trga, vendar igrajo ti v okviru naložbene politike sklada manj pomembno vlogo. Za investicijski sklad se lahko pridobivajo deleži drugih investicijskih skladov do višine 10 % sredstev sklada. Panožna struktura Ni panožno omejen. Geografska razpršitev Evropa - južna, srednja, vzhodna. Države vlaganja Ni omejitev. Benchmark MSCI EM Europe 10/40 net dividend reinvested (100%).


  • 241,27EUR
  • 40,04 (16,60%)
Zadnja vrednost enote premoženja (VEP) na dan 28.02.2022

Osnovni podatki o skladu

Nakup in prodaja

  • Najmanjši nakup 30 EUR
  • Najvišji vstopni stroški 5,00%
  • Najvišji izstopni stroški 0,00%
  • Konverzija vplačil T+1, če prispejo sredstva na račun sklada do 11:30
  • Konverzija izplačil T+1, če prispe zahtevek za izplačilo na sedež DZU do 11:30
  • Skrbniška provizija se ne obračunavajo
  • Upravljalska provizija 2,00%
  • Naložbe sklada na dan 30.11.2021

Prikazane pretekle donosnosti niso pokazatelj prihodnjih donosnosti. Posamezni sklad lahko pokriva več sektorjev oziroma regij. Prikaz je zgolj informativne narave in ne predstavlja finančnega, naložbenega, davčnega, pravnega ali druge vrste strokovnega svetovanja oziroma priporočila, ponudbe ali povabila k ponudbi za nakup ali prodajo enot skladov, prav tako pa tudi ne pomeni ustrezne podlage za dokončno odločitev o naložbi. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v enote posameznega sklada je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve, pomembno pa je tudi, da ne sprejemate investicijskih odločitev zgolj na osnovi objavljenih informacij, zato se pred pristopom k skladom obvezno posvetujte s svojim finančnim, davčnim in pravnim svetovalcem. Dodatne informacije o posameznem skladu vsebujeta prospekt sklada in dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), ki sta vlagateljem na voljo brezplačno v slovenskem jeziku na tej spletni strani in na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje, ki sklad upravlja. V primeru dodatnih vprašanj nam pišite na info@vzajemci.com.

Številko skladov: 1
Odstrani vse