Osebni portfelj

Ta stran je na voljo le za prijavljene

Dostop do te strani je samo za prijavljene uporabnike. Če imate račun se prijavite ali pa ustvarite račun.


Orodje osebni portfelj vam omogoča vodenje več različnih portfeljev za različne namene oz. različne uporabnike (družinske člane, za pokojnino, nakup avtomobila itd.)

Kaj mi omogoča?

Z orodjem Osebni portfelj lahko:

  • spremljate stanje vašega premoženja v vzajemnih skladih ter drugih naložbah (spremljate kam ste vplačali,
  • kdaj ste vplačali ter morebitne dvige sredstev, koliko denarja ste vložili skupaj in po posameznih transakcijah,
  • kakšen je vaš dobiček oz. izguba,
  • kakšno ceno ste plačali za varčevanje,
  • kakšna je vaša struktura premoženja ter koliko ste zaslužili,
  • grafično ponazoritev vplačil in izplačil,
  • gibanje deleža naložb v portfelju.