Generali Jugovzhodna Evropa, delniški

Naložbeni cilj

Naložbeni cilj podsklada je dolgoročna kapitalska rast.

Naložbena politika

Vložite v reguijo z velikim potencialom za rast! Sklad Generali Jugovzhodna Evropa lahko vlagatelj uporabi kot »začimbo« v svojem portfelju in kot vrata v Jugovzhodno Evropo. Balkanski trgi veljajo za relativno mlade trge.


 • 2,81EUR
 • -0,01 (-0,22%)
Zadnja vrednost enote premoženja (VEP) na dan 25.11.2022

Osnovni podatki o skladu

Nakup in prodaja

 • Najmanjši nakup ena točka + vstopni stroški
 • Najvišji vstopni stroški 3,00%
 • Najvišji izstopni stroški 0,00%
 • Stroški ob prestopu ni
 • Konverzija vplačil T+1 za vplačila, ki prispejo na račun sklada do 00:01
 • Konverzija izplačil T+1 za zahtevke za izplačilo, ki prispejo na sedež DZU do 00:01
 • Skrbniška provizija 0,05% letno
 • Upravljalska provizija 2,49%
 • Naložbe sklada na dan 28.02.2022

Prikazane pretekle donosnosti niso pokazatelj prihodnjih donosnosti. Posamezni sklad lahko pokriva več sektorjev oziroma regij. Prikaz je zgolj informativne narave in ne predstavlja finančnega, naložbenega, davčnega, pravnega ali druge vrste strokovnega svetovanja oziroma priporočila, ponudbe ali povabila k ponudbi za nakup ali prodajo enot skladov, prav tako pa tudi ne pomeni ustrezne podlage za dokončno odločitev o naložbi. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v enote posameznega sklada je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve, pomembno pa je tudi, da ne sprejemate investicijskih odločitev zgolj na osnovi objavljenih informacij, zato se pred pristopom k skladom obvezno posvetujte s svojim finančnim, davčnim in pravnim svetovalcem. Dodatne informacije o posameznem skladu vsebujeta prospekt sklada in dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), ki sta vlagateljem na voljo brezplačno v slovenskem jeziku na tej spletni strani in na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje, ki sklad upravlja. V primeru dodatnih vprašanj nam pišite na info@vzajemci.com.

Številko skladov: 1
Odstrani vse