Naložbeni cilj

Naložbeni cilj podsklada je dolgoročna kapitalska rast.

Naložbena politika

Podsklad Generali Bond je namenjen vlagateljem, ki iščejo dokaj varno in po donosih boljšo ali vsaj enakovredno naložbo klasičnim oblikam varčevanja (na primer bančnim depozitom). Naložbeni cilj sklada je dolgoročna kapitalska rast. Dosegali jo bomo z aktivnim upravljanjem državnih in podjetniških obveznic, ki predstavljajo vsaj 90 % sredstev sklada, pri čemer delež podjetniških obveznic ne presega 70 %. Največ 30 % je takšnih obveznic, ki bonitetne ocene nimajo ali jo imajo nižjo kot BBB- (pri bonitetnih agencijah S&P in Fitch) oziroma kot Baa3 (pri bonitetni agenciji Moody's). Obveznic s trgov v razvoju je največ 30 % in ne več kot 10 % brez zadostne bonitete. Sredstva lahko naložimo tudi v zamenljive obveznice, vendar ne več kot 20 %. Manj kot 10 % sredstev je naloženih v enote drugih skladov. Opozarjamo, da lahko naložimo do 100 % sredstev sklada v obveznice enega samega izdajatelja, če gre za državo, lokalno in regionalno skupnost ali mednarodno organizacijo, ki ji pripada vsaj ena država članica. Za varovanje premoženja sklada pred padci vrednosti lahko uporabljamo izvedene finančne instrumente (opcije in standardizirane terminske pogodbe). Njihova uporaba praviloma zmanjša tveganje, lahko pa zmanjša tudi donos sklada. Sklad mogoče ni ustrezen za vlagatelje, ki nameravajo dvigniti svoj denar prej kot v treh letih. K podskladu Generali Bond, obvezniški - EUR, se je 3. 10. 2016 pripojil podsklad Ilirika Obvezniški.


 • 17,53EUR
 • 0,17 (0,96%)
Zadnja vrednost enote premoženja (VEP) na dan 23.06.2022

Osnovni podatki o skladu

Nakup in prodaja

 • Najmanjši nakup ena točka + vstopni stroški
 • Najvišji vstopni stroški 2,00%
 • Najvišji izstopni stroški 0,00%
 • Stroški ob prestopu ni
 • Konverzija vplačil T+1 za sredstva, ki prispejo na račun sklada do 00:01
 • Konverzija izplačil T+1 za zahtevke za izplačilo, ki prispejo na sedež DZU do 00:01
 • Skrbniška provizija 0,05% letno
 • Upravljalska provizija 0,85%
 • Naložbe sklada na dan 28.02.2022

Prikazane pretekle donosnosti niso pokazatelj prihodnjih donosnosti. Posamezni sklad lahko pokriva več sektorjev oziroma regij. Prikaz je zgolj informativne narave in ne predstavlja finančnega, naložbenega, davčnega, pravnega ali druge vrste strokovnega svetovanja oziroma priporočila, ponudbe ali povabila k ponudbi za nakup ali prodajo enot skladov, prav tako pa tudi ne pomeni ustrezne podlage za dokončno odločitev o naložbi. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v enote posameznega sklada je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve, pomembno pa je tudi, da ne sprejemate investicijskih odločitev zgolj na osnovi objavljenih informacij, zato se pred pristopom k skladom obvezno posvetujte s svojim finančnim, davčnim in pravnim svetovalcem. Dodatne informacije o posameznem skladu vsebujeta prospekt sklada in dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), ki sta vlagateljem na voljo brezplačno v slovenskem jeziku na tej spletni strani in na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje, ki sklad upravlja. V primeru dodatnih vprašanj nam pišite na info@vzajemci.com.

Številko skladov: 1
Odstrani vse