Naložbeni cilj

Naložbeni cilj podsklada je doseči rast sredstev ob za vlagatelja primernem tveganu.

Naložbena politika

    Naložbeni cilj Krovni sklad ponuja vlagateljem možnost nalaganja v izbrane vrednostne papirje in finančne isntrumente v skladu z zakonom z namenom povečanja vloženega kapitala in ohranjanja visoke likvidnosti naložb. Naložbena strategija Sredstva tega podsklada se nalagajo predvsem v delnice, konvertibilne obveznice v delnice ali v katerikoli drugi vrednostni papir vezan na delnice, ki kotirajo na glavnih japonskih borzah ali se z njimi trguje na kakšnem drugem organiziranem trgu te države. Geografska razpršitev Japonska. Panožna struktura Ni panožno omejen. Države vlaganja Japonska Benchmark 100% MSCI Japan (v EUR) Enote kategorije RH so zaščitene pred tveganji nihanj tečajev valut.


 • 0,00EUR
 • -
Zadnja vrednost enote premoženja (VEP) na dan

Osnovni podatki o skladu

Nakup in prodaja

 • Najmanjši nakup ena točka
 • Najvišji vstopni stroški 1,50%
 • Najvišji izstopni stroški 0,00%
 • Konverzija vplačil T+2 za vplačila, ki prispejo na sedež DZU do 16:00
 • Konverzija izplačil T+1 za zahtevke za izplačilo, ki prispejo na sedež DZU do 16:00 (nakazilo v roku 7 dni)
 • Skrbniška provizija se ne obračunavajo
 • Upravljalska provizija 1,80%
 • TRR SI56 0100 0000 1000 153 odprt pri Banki Koper d.d.
 • Naložbe sklada na dan 31.12.2012

Prikazane pretekle donosnosti niso pokazatelj prihodnjih donosnosti. Posamezni sklad lahko pokriva več sektorjev oziroma regij. Prikaz je zgolj informativne narave in ne predstavlja finančnega, naložbenega, davčnega, pravnega ali druge vrste strokovnega svetovanja oziroma priporočila, ponudbe ali povabila k ponudbi za nakup ali prodajo enot skladov, prav tako pa tudi ne pomeni ustrezne podlage za dokončno odločitev o naložbi. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v enote posameznega sklada je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve, pomembno pa je tudi, da ne sprejemate investicijskih odločitev zgolj na osnovi objavljenih informacij, zato se pred pristopom k skladom obvezno posvetujte s svojim finančnim, davčnim in pravnim svetovalcem. Dodatne informacije o posameznem skladu vsebujeta prospekt sklada in dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), ki sta vlagateljem na voljo brezplačno v slovenskem jeziku na tej spletni strani in na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje, ki sklad upravlja. V primeru dodatnih vprašanj nam pišite na info@vzajemci.com.

Številko skladov: 1
Odstrani vse