Eurizon EF Equity Telecommunication LTE - R

Naložbeni cilj

Naložbeni cilj je rast sredstev sklada z nalaganjem sredstev v sektor telekomunikacij.

Naložbena politika

    Naložbani cilj Tržni lastniški vrednostni papirji segmenta telekomunikacij. Naložbena politika Sredstva tega podsklada se nalagajo predvsem v delnice, v obveznice konvertibilne v delnice ali v katerikoli drugi vrednostni papir, vezan na delnice izdajateljev, ki delujejo na podrocju razvoja, proizvodnje in storitev ali komunikacijskih naprav. Panožna struktura Telekomunikacije. Geografska razpršitev Ni omejitve. Države vlaganja ZDA, Združeno Kraljestvo, Španija, Japonska, Francija. Benchmark 100% MSCI World Telecommunication Services 10/40.


  • 0,00EUR
  • -
Zadnja vrednost enote premoženja (VEP) na dan

Osnovni podatki o skladu

Nakup in prodaja

  • Najmanjši nakup ena točka
  • Najvišji vstopni stroški 1,50%
  • Najvišji izstopni stroški 0,00%
  • Konverzija vplačil T+2 za vplačila, ki prispejo na račun sklada do 16:00
  • Konverzija izplačil T+1 za zahtevke za izplačilo, ki prispejo na sedež DZU do 16:00
  • Skrbniška provizija se ne obračunavajo
  • Upravljalska provizija 1,80%
  • TRR SI56 0100 0000- 0000 153 odprt pri Banki Koper d.d.

Prikazane pretekle donosnosti niso pokazatelj prihodnjih donosnosti. Posamezni sklad lahko pokriva več sektorjev oziroma regij. Prikaz je zgolj informativne narave in ne predstavlja finančnega, naložbenega, davčnega, pravnega ali druge vrste strokovnega svetovanja oziroma priporočila, ponudbe ali povabila k ponudbi za nakup ali prodajo enot skladov, prav tako pa tudi ne pomeni ustrezne podlage za dokončno odločitev o naložbi. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v enote posameznega sklada je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve, pomembno pa je tudi, da ne sprejemate investicijskih odločitev zgolj na osnovi objavljenih informacij, zato se pred pristopom k skladom obvezno posvetujte s svojim finančnim, davčnim in pravnim svetovalcem. Dodatne informacije o posameznem skladu vsebujeta prospekt sklada in dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), ki sta vlagateljem na voljo brezplačno v slovenskem jeziku na tej spletni strani in na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje, ki sklad upravlja. V primeru dodatnih vprašanj nam pišite na info@vzajemci.com.

Številko skladov: 1
Odstrani vse