Delniški podsklad ALTA GLOBAL EMERGING

Naložbeni cilj

Cilj podsklada je zagotavljanje visokih donosov na vložena sredstva vlagateljev, primarno na podlagi kapitalskih dobičkov.

Naložbena politika

Z naložbo v sklad bodo vlagatelji deležni pozitivnih posledic gospodarskih reform v državah v razvoju, vpliva procesa urbanizacije, rastoče kupne moči kot posledico čedalje večjega deleža prebivalcev v srednjem razredu,  seveda pa bodo vlagatelje spremljale tudi težave in problemi v teh državah, ki so gospodarske, pogosto pa tudi politične narave.


 • 1,13EUR
 • -0,01 (-0,49%)
Zadnja vrednost enote premoženja (VEP) na dan 28.08.2020

Osnovni podatki o skladu

Nakup in prodaja

 • Najmanjši nakup ena točka + vstopna provizija
 • Najvišji vstopni stroški 4,00%
 • Najvišji izstopni stroški 2,00%
 • Stroški ob prestopu Znotraj krovnega sklada jih ni.
 • Konverzija vplačil T+1 za vplačila, ki prispejo na račun sklada do 12:00
 • Konverzija izplačil T+1 za zahtevke za izplačilo, ki prispejo na sedež DZU do 12:00
 • Skrbniška provizija 0,09% letno
 • Upravljalska provizija 2,40%
 • Naložbe sklada na dan 30.06.2017

Prikazane pretekle donosnosti niso pokazatelj prihodnjih donosnosti. Posamezni sklad lahko pokriva več sektorjev oziroma regij. Prikaz je zgolj informativne narave in ne predstavlja finančnega, naložbenega, davčnega, pravnega ali druge vrste strokovnega svetovanja oziroma priporočila, ponudbe ali povabila k ponudbi za nakup ali prodajo enot skladov, prav tako pa tudi ne pomeni ustrezne podlage za dokončno odločitev o naložbi. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v enote posameznega sklada je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve, pomembno pa je tudi, da ne sprejemate investicijskih odločitev zgolj na osnovi objavljenih informacij, zato se pred pristopom k skladom obvezno posvetujte s svojim finančnim, davčnim in pravnim svetovalcem. Dodatne informacije o posameznem skladu vsebujeta prospekt sklada in dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), ki sta vlagateljem na voljo brezplačno v slovenskem jeziku na tej spletni strani in na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje, ki sklad upravlja. V primeru dodatnih vprašanj nam pišite na info@vzajemci.com.

Številko skladov: 1
Odstrani vse