Naložbeni cilj

Cilj podsklada je doseganje visoke dolgoročne donosnosti sredstev, primarno na podlagi kapitalskih dobičkov in zaradi visoke razpršenosti naložb.

Naložbena politika

Številna evropska podjetja so med najboljšimi na svetu in beležijo izjemno rast. Veliko je močnih in globalno pomembnih podjetij, ki bodo z rastočim povpraševanjem pridobivala. Trenutne razmere na evropskih finančnih trgih kažejo na veliko nezaupanje in nam zato ponujajo ugodne priložnosti za vlaganja. Istočasno se pri vlaganju v evropsko regijo v precejšnji meri izognemo valutnemu tveganju.


 • 5,86EUR
 • -0,03 (-0,59%)
Zadnja vrednost enote premoženja (VEP) na dan 28.08.2020

Osnovni podatki o skladu

Nakup in prodaja

 • Najmanjši nakup ena točka + vstopna provizija
 • Najvišji vstopni stroški 4,00%
 • Najvišji izstopni stroški 2,00%
 • Stroški ob prestopu Glej dokumente - Stroški sklada
 • Konverzija vplačil T v kolikor prispejo sredstva na račun sklada do 01:00
 • Konverzija izplačil T za zahtevek za izplačilo, ki prispe na sedež DZU do 01:00
 • Skrbniška provizija 0,05% letno
 • Upravljalska provizija 2,40%
 • Naložbe sklada na dan 30.06.2017

Prikazane pretekle donosnosti niso pokazatelj prihodnjih donosnosti. Posamezni sklad lahko pokriva več sektorjev oziroma regij. Prikaz je zgolj informativne narave in ne predstavlja finančnega, naložbenega, davčnega, pravnega ali druge vrste strokovnega svetovanja oziroma priporočila, ponudbe ali povabila k ponudbi za nakup ali prodajo enot skladov, prav tako pa tudi ne pomeni ustrezne podlage za dokončno odločitev o naložbi. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v enote posameznega sklada je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve, pomembno pa je tudi, da ne sprejemate investicijskih odločitev zgolj na osnovi objavljenih informacij, zato se pred pristopom k skladom obvezno posvetujte s svojim finančnim, davčnim in pravnim svetovalcem. Dodatne informacije o posameznem skladu vsebujeta prospekt sklada in dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), ki sta vlagateljem na voljo brezplačno v slovenskem jeziku na tej spletni strani in na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje, ki sklad upravlja. V primeru dodatnih vprašanj nam pišite na info@vzajemci.com.

Številko skladov: 1
Odstrani vse