Infond Razviti trgi, delniški podsklad razvitih trgov

Naložbeni cilj

Naložbeni cilj podsklada je doseganje donosa iz naslova kapitalskih dobičkov, prejetih dividend in obresti, ob ustrezni razpršenosti naložb.

Naložbena politika

Infond Razviti trgi investira pretežni del sredstev v delnice globalnih korporacij z industrijsko razvitih držav z dobrimi poslovnimi rezultati, zdravim jedrom in dolgoročno poslovno vizijo. Sredstva se investirajo v perspektivne panoge in regije, v njih pa izbiramo družbe oz. naložbe, pri katerih pričakujemo vsaj tri od štirih kriterijev: ugodno razmerje med pričakovanim donosom in ocenjenim tveganjem; nadpovprečni potencial za rast dobička in prihodkov; nizka tržna vrednost glede na ocenjene dobičke, knjigovodsko vrednost, denarni tok in prodajo; konkurenčne prednosti, na primer blagovna znamka, baza kupcev, ekonomija obsega... Sklad z globalno naložbeno strukturo in brez panožnih omejitev omogoča upravljalcem presejšnjo fleksibilnost upravljanja.


 • 14,60EUR
 • 0,07 (0,49%)
Zadnja vrednost enote premoženja (VEP) na dan 23.06.2022

Osnovni podatki o skladu

Nakup in prodaja

 • Najmanjši nakup 10 EUR
 • Najvišji vstopni stroški 3,00%
 • Najvišji izstopni stroški 0,00%
 • Stroški ob prestopu Glej dokumente - KBM Infond - stroški
 • Konverzija vplačil T za vplačila, ki prispejo na račun sklada do 09:00.
 • Konverzija izplačil T za zahtevke za izplačilo, ki prispejo na sedež DZU do 09:00.
 • Skrbniška provizija 0,05%
 • Upravljalska provizija 2,25%
 • Naložbe sklada na dan 28.02.2022

Prikazane pretekle donosnosti niso pokazatelj prihodnjih donosnosti. Posamezni sklad lahko pokriva več sektorjev oziroma regij. Prikaz je zgolj informativne narave in ne predstavlja finančnega, naložbenega, davčnega, pravnega ali druge vrste strokovnega svetovanja oziroma priporočila, ponudbe ali povabila k ponudbi za nakup ali prodajo enot skladov, prav tako pa tudi ne pomeni ustrezne podlage za dokončno odločitev o naložbi. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v enote posameznega sklada je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve, pomembno pa je tudi, da ne sprejemate investicijskih odločitev zgolj na osnovi objavljenih informacij, zato se pred pristopom k skladom obvezno posvetujte s svojim finančnim, davčnim in pravnim svetovalcem. Dodatne informacije o posameznem skladu vsebujeta prospekt sklada in dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), ki sta vlagateljem na voljo brezplačno v slovenskem jeziku na tej spletni strani in na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje, ki sklad upravlja. V primeru dodatnih vprašanj nam pišite na info@vzajemci.com.

Številko skladov: 1
Odstrani vse