Infond Obvezniški - EUR, obvezniški posklad

Naložbeni cilj

Naložbeni cilj podsklada je doseganje donosa iz naslova prejetih obresti in kapitalskih dobičkov ob ustrezni razpršenosti naložb.

Naložbena politika

Infond Obvezniški - EUR pretežni delež sredstev investira v obveznice, pri čemer je najmanj 70 % vseh sredstev izpostavljenih valuti evro. Obvezniški podskladi so zelo primerni za uravnavanje tveganosti naložb vlagateljev: nujna oblika dopolnila naložbenega portfelja za zniževanje naložbenega tveganja; primeren za prenos sredstev iz višjetveganih skladov za zavarovanje doseženih donosov v času pred načrtovanim izplačilom ali ob pričakovanih nihanjih na kapitalskih trgih. Posredno nalagate v različne tipe obveznic – državne in podjetniške obveznice investicijskega in neinvesticijskega razreda. Za vas ustvarjamo ravnotežje, ki omogoča optimalno naložbo.


 • 12,00EUR
 • 0,11 (0,89%)
Zadnja vrednost enote premoženja (VEP) na dan 23.06.2022

Osnovni podatki o skladu

Nakup in prodaja

 • Najmanjši nakup 10 evrov
 • Najvišji vstopni stroški 1,50%
 • Najvišji izstopni stroški 0,00%
 • Stroški ob prestopu Glej dokumente - KBM Infond - stroški
 • Konverzija vplačil T za vplačila, ki prispejo na račun sklada do 09:00.
 • Konverzija izplačil T za zahtevke za izplačilo, ki prispejo na sedež DZU do 09:00.
 • Skrbniška provizija 0,05%
 • Upravljalska provizija 1,10%
 • Naložbe sklada na dan 28.02.2022

Prikazane pretekle donosnosti niso pokazatelj prihodnjih donosnosti. Posamezni sklad lahko pokriva več sektorjev oziroma regij. Prikaz je zgolj informativne narave in ne predstavlja finančnega, naložbenega, davčnega, pravnega ali druge vrste strokovnega svetovanja oziroma priporočila, ponudbe ali povabila k ponudbi za nakup ali prodajo enot skladov, prav tako pa tudi ne pomeni ustrezne podlage za dokončno odločitev o naložbi. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v enote posameznega sklada je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve, pomembno pa je tudi, da ne sprejemate investicijskih odločitev zgolj na osnovi objavljenih informacij, zato se pred pristopom k skladom obvezno posvetujte s svojim finančnim, davčnim in pravnim svetovalcem. Dodatne informacije o posameznem skladu vsebujeta prospekt sklada in dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), ki sta vlagateljem na voljo brezplačno v slovenskem jeziku na tej spletni strani in na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje, ki sklad upravlja. V primeru dodatnih vprašanj nam pišite na info@vzajemci.com.

Številko skladov: 1
Odstrani vse