Amundi Funds II - European Potential

Naložbeni cilj

Cilj tega podsklada je doseganje srednje- do dolgoročne rasti vrednosti vloženega kapitala

Naložbena politika

Sklad najmanj dve tretjini svojih sredstev vlaga v razpršen portfelj lastniških vrednostnih papirjev in z njimi povezanih instrumentov, ki jih izdajajo mala in srednja podjetja s sedežem v Evropi, oziroma mala in srednja podjetja, ki tam opravljajo pretežni del svoje gospodarske dejavnosti.


  • 161,70EUR
  • 1,50 (0,93%)
Zadnja vrednost enote premoženja (VEP) na dan 07.06.2019

Osnovni podatki o skladu

Nakup in prodaja

  • Najmanjši nakup 25 evrov + vstopni stroški
  • Najvišji vstopni stroški 4,00%
  • Najvišji izstopni stroški 0,00%
  • Konverzija vplačil T+1 do 12:00
  • Konverzija izplačil T+1 do 12:00
  • Skrbniška provizija 0,00%
  • Upravljalska provizija 1,50%
  • Naložbe sklada na dan 31.12.2012

Prikazane pretekle donosnosti niso pokazatelj prihodnjih donosnosti. Posamezni sklad lahko pokriva več sektorjev oziroma regij. Prikaz je zgolj informativne narave in ne predstavlja finančnega, naložbenega, davčnega, pravnega ali druge vrste strokovnega svetovanja oziroma priporočila, ponudbe ali povabila k ponudbi za nakup ali prodajo enot skladov, prav tako pa tudi ne pomeni ustrezne podlage za dokončno odločitev o naložbi. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v enote posameznega sklada je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve, pomembno pa je tudi, da ne sprejemate investicijskih odločitev zgolj na osnovi objavljenih informacij, zato se pred pristopom k skladom obvezno posvetujte s svojim finančnim, davčnim in pravnim svetovalcem. Dodatne informacije o posameznem skladu vsebujeta prospekt sklada in dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), ki sta vlagateljem na voljo brezplačno v slovenskem jeziku na tej spletni strani in na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje, ki sklad upravlja. V primeru dodatnih vprašanj nam pišite na info@vzajemci.com.

Številko skladov: 1
Odstrani vse