Amundi Funds Equity Emerging World - AU

Naložbeni cilj

Cilj podsklada je preseči indeks »MSCI Emerging Markets Free.«

Naložbena politika

Cilj podsklada je preseči indeks »MSCI Emerging Markets Free« z naložbo vsaj dveh tretjin sredstev v delnice in z delnicami povezane instrumente družb na nastajajočih trgih v Evropi, Aziji, Ameriki ali Afriki. Takšne naložbe je mogoče v primeru omejenega dostopa do delniškega trga ali za učinkovito upravljanje portfeljev opraviti prek udeležbenih zapisov. V okviru aktivnega in temeljnega upravljanja portfelja se vrednostni papirji izberejo s kombinacijo treh strategij: geografske razporeditve (izbira države), razporeditve po sektorjih v posameznih državah in izbire delnic.


 • 139,30USD
 • -1,49 (-1,07%)
Zadnja vrednost enote premoženja (VEP) na dan 12.05.2021

Osnovni podatki o skladu

Nakup in prodaja

 • Najmanjši nakup ni določeno
 • Najvišji vstopni stroški 4,50%
 • Najvišji izstopni stroški 0,00%
 • Stroški ob prestopu 1,00%
 • Konverzija vplačil T+2
 • Konverzija izplačil T+2
 • Skrbniška provizija 0,50%
 • Upravljalska provizija 1,70%
 • Naložbe sklada na dan 31.12.2012

Prikazane pretekle donosnosti niso pokazatelj prihodnjih donosnosti. Posamezni sklad lahko pokriva več sektorjev oziroma regij. Prikaz je zgolj informativne narave in ne predstavlja finančnega, naložbenega, davčnega, pravnega ali druge vrste strokovnega svetovanja oziroma priporočila, ponudbe ali povabila k ponudbi za nakup ali prodajo enot skladov, prav tako pa tudi ne pomeni ustrezne podlage za dokončno odločitev o naložbi. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v enote posameznega sklada je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve, pomembno pa je tudi, da ne sprejemate investicijskih odločitev zgolj na osnovi objavljenih informacij, zato se pred pristopom k skladom obvezno posvetujte s svojim finančnim, davčnim in pravnim svetovalcem. Dodatne informacije o posameznem skladu vsebujeta prospekt sklada in dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), ki sta vlagateljem na voljo brezplačno v slovenskem jeziku na tej spletni strani in na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje, ki sklad upravlja. V primeru dodatnih vprašanj nam pišite na info@vzajemci.com.

Številko skladov: 1
Odstrani vse