Naložbeni cilj

Naložbeni cilj podsklada je doseganje donosa iz naslova kapitalskih dobičkov, prejetih dividend in obresti, ob ustrezni razpršenosti naložb.

Naložbena politika

Infond Kitajska investira sredstva delnice z domicilom v podregiji širša Kitajska (Kitajska, Tajvan, Hong Kong). Zakaj so ti trgi tako zanimivi? Močna gospodarska rast: Kitajska je v zadnjih dveh desetletjih poročala o visoki enomestni gospodarski rasti, s čimer je postala najhitreje rastoče glavno gospodarstvo na svetu. V zadnjih 20 letih se je kitajsko gospodarstvo povečalo za petkrat in zdaj predstavlja približno 20 % celotne svetovne gospodarske proizvodnje in 30 % celotne letne rasti svetovnega BDP. Kitajska bo do leta 2030 postala največje gospodarstvo na svetu.


 • 11,58EUR
 • -0,29 (-2,50%)
Zadnja vrednost enote premoženja (VEP) na dan 29.09.2022

Osnovni podatki o skladu

Nakup in prodaja

 • Najmanjši nakup 10 EUR
 • Najvišji vstopni stroški 3,00%
 • Najvišji izstopni stroški 0,00%
 • Stroški ob prestopu Glej dokumente - KBM Infond - stroški
 • Konverzija vplačil T za vplačila, ki prispejo na račun sklada do 09:00
 • Konverzija izplačil T za zahtevke za izplačilo, ki prispejo na sedež DZU do 09:00
 • Skrbniška provizija 0,05%
 • Upravljalska provizija 2,50%
 • Naložbe sklada na dan 28.02.2022

Prikazane pretekle donosnosti niso pokazatelj prihodnjih donosnosti. Posamezni sklad lahko pokriva več sektorjev oziroma regij. Prikaz je zgolj informativne narave in ne predstavlja finančnega, naložbenega, davčnega, pravnega ali druge vrste strokovnega svetovanja oziroma priporočila, ponudbe ali povabila k ponudbi za nakup ali prodajo enot skladov, prav tako pa tudi ne pomeni ustrezne podlage za dokončno odločitev o naložbi. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v enote posameznega sklada je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve, pomembno pa je tudi, da ne sprejemate investicijskih odločitev zgolj na osnovi objavljenih informacij, zato se pred pristopom k skladom obvezno posvetujte s svojim finančnim, davčnim in pravnim svetovalcem. Dodatne informacije o posameznem skladu vsebujeta prospekt sklada in dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), ki sta vlagateljem na voljo brezplačno v slovenskem jeziku na tej spletni strani in na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje, ki sklad upravlja. V primeru dodatnih vprašanj nam pišite na info@vzajemci.com.

Številko skladov: 1
Odstrani vse