Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Zdravje in farmacija

Naložbeni cilj

Osnovni cilj delniškega podsklada Triglav Zdravje in farmacija je doseganje dolgoročne rasti vrednosti enote premoženja na osnovi kapitalskih dobičkov, v manjši meri pa tudi dividend in obresti.

Naložbena politika

Triglav Zdravje in farmacija omogoča izpostavljenost do delnic podjetij iz sektorja zdravstva in farmacije. Prava izbira za vse, ki želite del privarčevanih sredstev investirati v sektorsko omejene, specializirane naložbe.


 • 34,33EUR
 • 0,63 (1,84%)
Zadnja vrednost enote premoženja (VEP) na dan 23.06.2022

Osnovni podatki o skladu

Nakup in prodaja

 • Najmanjši nakup ni omejeno
 • Najvišji vstopni stroški 4,00%
 • Najvišji izstopni stroški 0,00%
 • Stroški ob prestopu glej Dokumenti - stroški sklada.pdf
 • Konverzija vplačil T za vplačila, ki prispejo na račun sklada do 01:00
 • Konverzija izplačil T za zahtevke za izplačilo, ki prispejo na sedež DZU do 01:00
 • Skrbniška provizija 0,05%
 • Upravljalska provizija 2,50%
 • Naložbe sklada na dan 28.02.2022

Prikazane pretekle donosnosti niso pokazatelj prihodnjih donosnosti. Posamezni sklad lahko pokriva več sektorjev oziroma regij. Prikaz je zgolj informativne narave in ne predstavlja finančnega, naložbenega, davčnega, pravnega ali druge vrste strokovnega svetovanja oziroma priporočila, ponudbe ali povabila k ponudbi za nakup ali prodajo enot skladov, prav tako pa tudi ne pomeni ustrezne podlage za dokončno odločitev o naložbi. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v enote posameznega sklada je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve, pomembno pa je tudi, da ne sprejemate investicijskih odločitev zgolj na osnovi objavljenih informacij, zato se pred pristopom k skladom obvezno posvetujte s svojim finančnim, davčnim in pravnim svetovalcem. Dodatne informacije o posameznem skladu vsebujeta prospekt sklada in dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), ki sta vlagateljem na voljo brezplačno v slovenskem jeziku na tej spletni strani in na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje, ki sklad upravlja. V primeru dodatnih vprašanj nam pišite na info@vzajemci.com.

Številko skladov: 1
Odstrani vse