Fleksibilni mešani podsklad ALTA ABS

Naložbeni cilj

Cilj upravljanja sredstev portfelja je stabilna dolgoročna kapitalska rast, relativno neodvisnih od tržnih razmer. Portfelj bo upravljan aktivno, saj bo osnovna alokacija sredstev za doseganje donosnosti temeljila na ustrezni alokaciji sredstev med naložbenimi razredi.

Naložbena politika

Čas negotovosti in visoke volatilnosti trgov zahteva izjemno prilagodljivost in aktivnost pri upravljanju naložb. Sklad ALTA ABS je prvi sklad, ki vsebuje varnostni sistem za obvladovanje tveganja naložb. Njegova pomembna prednost je, da temelji na kvantitativni strategiji, kar zagotavlja največjo možno racionalnost in preudarnost.


 • 1,23EUR
 • -0,00 (-0,06%)
Zadnja vrednost enote premoženja (VEP) na dan 28.08.2020

Osnovni podatki o skladu

Nakup in prodaja

 • Najmanjši nakup ena točka + vstopna provizija
 • Najvišji vstopni stroški 4,00%
 • Najvišji izstopni stroški 2,00%
 • Stroški ob prestopu Glej dokumente - Stroški sklada
 • Konverzija vplačil T za vplačila, ki prispejo na račun sklada do 01:00
 • Konverzija izplačil T za zahtevke za izplačilo, ki prispejo na sedež DZU do 01:00
 • Skrbniška provizija 0,05%
 • Upravljalska provizija 2,00%
 • Naložbe sklada na dan 30.06.2017

Prikazane pretekle donosnosti niso pokazatelj prihodnjih donosnosti. Posamezni sklad lahko pokriva več sektorjev oziroma regij. Prikaz je zgolj informativne narave in ne predstavlja finančnega, naložbenega, davčnega, pravnega ali druge vrste strokovnega svetovanja oziroma priporočila, ponudbe ali povabila k ponudbi za nakup ali prodajo enot skladov, prav tako pa tudi ne pomeni ustrezne podlage za dokončno odločitev o naložbi. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v enote posameznega sklada je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve, pomembno pa je tudi, da ne sprejemate investicijskih odločitev zgolj na osnovi objavljenih informacij, zato se pred pristopom k skladom obvezno posvetujte s svojim finančnim, davčnim in pravnim svetovalcem. Dodatne informacije o posameznem skladu vsebujeta prospekt sklada in dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), ki sta vlagateljem na voljo brezplačno v slovenskem jeziku na tej spletni strani in na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje, ki sklad upravlja. V primeru dodatnih vprašanj nam pišite na info@vzajemci.com.

Številko skladov: 1
Odstrani vse