Diversified Growth fund, mešani fleksibilni globalni sklad

Naložbeni cilj

Temeljni naložbeni cilj sklada je doseganje donosa iz naslova kapitalskih dobičkov, prejetih dividend in obresti, ob ustrezni razpršenosti naložb.

Naložbena politika

Numerica Emerging Frontiers je sklad, ki premika meje pri investiranju na trgih v razvoju. Upravljavska ekipa investira v največja hitro rastoča gospodarstva trgov v razvoju, ob tem pa se ne izogiba majhnih in nelikvidnih mejnih trgov.  


  • 114,57EUR
  • 0,06 (0,05%)
Zadnja vrednost enote premoženja (VEP) na dan 14.12.2018

Osnovni podatki o skladu

Nakup in prodaja

  • Najmanjši nakup 100 EUR
  • Najvišji vstopni stroški 5,00%
  • Najvišji izstopni stroški 0,00%
  • Konverzija vplačil T+1 za vplačila, ki prispejo na račun sklada po 00:01
  • Konverzija izplačil T+1 za zahtevke za izplačilo, ki prispejo na sedež DZU po 00:01
  • Upravljalska provizija 2,00%
  • Naložbe sklada na dan 31.01.2017

Prikazane pretekle donosnosti niso pokazatelj prihodnjih donosnosti. Posamezni sklad lahko pokriva več sektorjev oziroma regij. Prikaz je zgolj informativne narave in ne predstavlja finančnega, naložbenega, davčnega, pravnega ali druge vrste strokovnega svetovanja oziroma priporočila, ponudbe ali povabila k ponudbi za nakup ali prodajo enot skladov, prav tako pa tudi ne pomeni ustrezne podlage za dokončno odločitev o naložbi. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v enote posameznega sklada je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve, pomembno pa je tudi, da ne sprejemate investicijskih odločitev zgolj na osnovi objavljenih informacij, zato se pred pristopom k skladom obvezno posvetujte s svojim finančnim, davčnim in pravnim svetovalcem. Dodatne informacije o posameznem skladu vsebujeta prospekt sklada in dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), ki sta vlagateljem na voljo brezplačno v slovenskem jeziku na tej spletni strani in na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje, ki sklad upravlja. V primeru dodatnih vprašanj nam pišite na info@vzajemci.com.

Številko skladov: 1
Odstrani vse