Raiffeisen-Technologie-Aktien (R)

Naložbeni cilj

Sklad Raiffeisen-Technologie-Aktien (R) je delniški sklad. Njegov naložbeni cilj je dolgoročna rast kapitala ob upoštevanju večjih tveganj.

Naložbena politika

Večina oziroma najmanj 51 % njegovih sredstev je naloženih v delnice in delnicam enakovredne vrednostne papirje podjetij iz tehnološkega sektorja. Dodatno lahko sklad sredstva nalaga tudi v druge vrednostne papirje, med drugim v obveznice in instrumente denarnega trga, ki so jih izdali podjetja, države in/ali nadnacionalni izdajatelji, v deleže investicijskih skladov, prav tako pa tudi v depozite na vpogled in depozite z odpoklicem.


 • 501,67EUR
 • -0,72 (-0,14%)
Zadnja vrednost enote premoženja (VEP) na dan 27.07.2021

Osnovni podatki o skladu

Nakup in prodaja

 • Najmanjši nakup ena točka + vstopna provizija
 • Najvišji vstopni stroški 5,00%
 • Najvišji izstopni stroški 0,00%
 • Stroški ob prestopu np
 • Konverzija vplačil T+2, če prispejo sredstva na račun sklada do 11:30
 • Konverzija izplačil T+2, če prispe zahtevek za izplačilo na sedež DZU do 11:30
 • Skrbniška provizija np
 • Upravljalska provizija 2,26%
 • Naložbe sklada na dan

Prikazane pretekle donosnosti niso pokazatelj prihodnjih donosnosti. Posamezni sklad lahko pokriva več sektorjev oziroma regij. Prikaz je zgolj informativne narave in ne predstavlja finančnega, naložbenega, davčnega, pravnega ali druge vrste strokovnega svetovanja oziroma priporočila, ponudbe ali povabila k ponudbi za nakup ali prodajo enot skladov, prav tako pa tudi ne pomeni ustrezne podlage za dokončno odločitev o naložbi. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v enote posameznega sklada je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve, pomembno pa je tudi, da ne sprejemate investicijskih odločitev zgolj na osnovi objavljenih informacij, zato se pred pristopom k skladom obvezno posvetujte s svojim finančnim, davčnim in pravnim svetovalcem. Dodatne informacije o posameznem skladu vsebujeta prospekt sklada in dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), ki sta vlagateljem na voljo brezplačno v slovenskem jeziku na tej spletni strani in na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje, ki sklad upravlja. V primeru dodatnih vprašanj nam pišite na info@vzajemci.com.

Številko skladov: 1
Odstrani vse