Naložbeni cilj

Temeljni cilj podsklada je dolgoročna varna in stabilna rast premoženja.

Naložbena politika

Infond WorldMix je mešani globalni uravnoteženi sklad z nizko stopnjo tveganja, ki ima med naložbami vsaj 50 % obveznic. Sklad nima geografske in panožne omejitve.


 • 2,26EUR
 • -0,01 (-0,24%)
Zadnja vrednost enote premoženja (VEP) na dan 23.11.2017

Osnovni podatki o skladu

Nakup in prodaja

 • Najmanjši nakup 50 eur + vstopni stroški
 • Najvišji vstopni stroški 3,00%
 • Najvišji izstopni stroški 0,00%
 • Stroški ob prestopu 0,00
 • Konverzija vplačil T za sredstva, ki prispejo na račun sklada do 07.00
 • Konverzija izplačil T za zahtevek za izplačilo, ki prispe na sedež DZU do 07:00
 • Skrbniška provizija 0,05%
 • Upravljalska provizija 2,00%
 • Naložbe sklada na dan 31.10.2017

Prikazane pretekle donosnosti niso pokazatelj prihodnjih donosnosti. Posamezni sklad lahko pokriva več sektorjev oziroma regij. Prikaz je zgolj informativne narave in ne predstavlja finančnega, naložbenega, davčnega, pravnega ali druge vrste strokovnega svetovanja oziroma priporočila, ponudbe ali povabila k ponudbi za nakup ali prodajo enot skladov, prav tako pa tudi ne pomeni ustrezne podlage za dokončno odločitev o naložbi. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v enote posameznega sklada je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve, pomembno pa je tudi, da ne sprejemate investicijskih odločitev zgolj na osnovi objavljenih informacij, zato se pred pristopom k skladom obvezno posvetujte s svojim finančnim, davčnim in pravnim svetovalcem. Dodatne informacije o posameznem skladu vsebujeta prospekt sklada in dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), ki sta vlagateljem na voljo brezplačno v slovenskem jeziku na tej spletni strani in na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje, ki sklad upravlja. V primeru dodatnih vprašanj nam pišite na info@vzajemci.com.

Številko skladov: 1
Odstrani vse