Naložbeni cilj

Naložbeni cilj Raiffeisen-Eurasien-AktienFonds kot delniškega sklada je dolgoročna rast kapitala ob večjih (kratkoročnih) tveganjih.

Naložbena politika

Raiffeisen-Eurasien-Aktien (R) je delniški sklad. Sklad vlaga predvsem v delnice gospodarskih družb s sedežem oziroma težiščem poslovanja v Aziji, Rusiji in Turčiji. Znotraj Azije so trenutni naložbeni fokus sklada Indija, Kitajska in jugovzhodni azijski rastoči trgi, združeni pod okriljem Zveze držav jugovzhodne Azije (Asean). Upravljavci si prizadevajo s pomočjo dodatnih aktivnih strategij optimirati razmerje med donosom in dobičkom. Sklad je primeren predvsem za vlagatelje, ki želijo izkoristiti dolgoročne priložnosti naložb na evropskih in azijskih razvijajočih se trgih in ki se zavedajo s tem povezanih tveganj, denimo višjih tečajnih nihanj, ki lahko vključujejo tudi morebitne kapitalske izgube, ali neugodnih sprememb menjalnih tečajev. Sklad je aktivno upravljan in ne uporablja merila.


  • 251,28EUR
  • -5,96 (-2,37%)
Zadnja vrednost enote premoženja (VEP) na dan 23.06.2022

Osnovni podatki o skladu

Nakup in prodaja

  • Najmanjši nakup 30 EUR
  • Najvišji vstopni stroški 5,00%
  • Najvišji izstopni stroški 0,00%
  • Konverzija vplačil T+1, če prispejo sredstva na račun sklada do 11:30
  • Konverzija izplačil T+1, če prispe zahtevek za izplačilo na sedež DZU do 11:30
  • Skrbniška provizija se ne obračunavajo
  • Upravljalska provizija 2,00%
  • Naložbe sklada na dan 30.11.2021

Prikazane pretekle donosnosti niso pokazatelj prihodnjih donosnosti. Posamezni sklad lahko pokriva več sektorjev oziroma regij. Prikaz je zgolj informativne narave in ne predstavlja finančnega, naložbenega, davčnega, pravnega ali druge vrste strokovnega svetovanja oziroma priporočila, ponudbe ali povabila k ponudbi za nakup ali prodajo enot skladov, prav tako pa tudi ne pomeni ustrezne podlage za dokončno odločitev o naložbi. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v enote posameznega sklada je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve, pomembno pa je tudi, da ne sprejemate investicijskih odločitev zgolj na osnovi objavljenih informacij, zato se pred pristopom k skladom obvezno posvetujte s svojim finančnim, davčnim in pravnim svetovalcem. Dodatne informacije o posameznem skladu vsebujeta prospekt sklada in dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), ki sta vlagateljem na voljo brezplačno v slovenskem jeziku na tej spletni strani in na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje, ki sklad upravlja. V primeru dodatnih vprašanj nam pišite na info@vzajemci.com.

Številko skladov: 1
Odstrani vse