Infond Select, delniški podsklad razvitih trgov

Naložbeni cilj

Osnovni naložbeni cilj podsklada je doseganje visokih donosov ob sprejemanju naložbenega tveganja, ki je značilen za globalne delniške sklade.

Naložbena politika

Infond Select je globalni delniški podsklad razvitih trgov. Njegove naložbe so usmerjene 25 do 40 visokokakovostnih podjetij, ki imajo vzdržne konkurenčne prednosti in nadpovprečen potencial rasti. Sklad sredstva usmerja predvsem v: ''growth delnice'' oz. delnice s nadpovprečnimi pričakovanji za rast podjetij in s tem rasti cen njihovih delnic, pri čemer v večji meri za razpršitev svojih naložb uporablja ''bottom-up'' pristop, ki temelji predvsem na mikro ravni podjetij samih in manj na makro ravni posameznih gospodarstev ter s tem prevzema višje tveganje in večjo nihajnost kot povprečni globalni delniški sklad.


 • 19,36EUR
 • 0,22 (1,16%)
Zadnja vrednost enote premoženja (VEP) na dan 23.06.2022

Osnovni podatki o skladu

Nakup in prodaja

 • Najmanjši nakup 50,00 EUR + vstopni stroški
 • Najvišji vstopni stroški 3,00%
 • Najvišji izstopni stroški 0,00%
 • Stroški ob prestopu 0,00
 • Konverzija vplačil T za vplačila, ki prispejo na račun sklada do 07:00
 • Konverzija izplačil T za zahtevke za izplačilo, ki prispejo na sedež DZU do 07:00
 • Skrbniška provizija 0,05% letno
 • Upravljalska provizija 2,25%
 • Naložbe sklada na dan 28.02.2022

Prikazane pretekle donosnosti niso pokazatelj prihodnjih donosnosti. Posamezni sklad lahko pokriva več sektorjev oziroma regij. Prikaz je zgolj informativne narave in ne predstavlja finančnega, naložbenega, davčnega, pravnega ali druge vrste strokovnega svetovanja oziroma priporočila, ponudbe ali povabila k ponudbi za nakup ali prodajo enot skladov, prav tako pa tudi ne pomeni ustrezne podlage za dokončno odločitev o naložbi. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v enote posameznega sklada je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve, pomembno pa je tudi, da ne sprejemate investicijskih odločitev zgolj na osnovi objavljenih informacij, zato se pred pristopom k skladom obvezno posvetujte s svojim finančnim, davčnim in pravnim svetovalcem. Dodatne informacije o posameznem skladu vsebujeta prospekt sklada in dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), ki sta vlagateljem na voljo brezplačno v slovenskem jeziku na tej spletni strani in na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje, ki sklad upravlja. V primeru dodatnih vprašanj nam pišite na info@vzajemci.com.

Številko skladov: 1
Odstrani vse