Naložbeni cilj

Prizadeva si povečati vrednost vaše naložbe v priporočenem obdobju razpolaganja.


Naložbena politika

Podsklad je v veliki meri izpostavljen izdajateljem primerjalnega indeksa, vendar je upravljanje podsklada diskrecijsko in bo vlagal v izdajatelje, ki niso vključeni v primerjalni indeks. Podsklad spremlja izpostavljenost tveganjem v zvezi s primerjalnim indeksom, pri tem pa se pričakuje, da bo obseg odstopanja od primerjalnega indeksa omejen. Portfelj podsklada je relativno koncentriran v primerjavi s primerjalnim indeksom, upravljavec naložb pa si prizadeva ustvariti presežni donos prek aktivnih delnic ali izbire sektorja in sektorskih uteži. Okoliščine na trgu lahko omejujejo obseg, v katerem se uspešnost podsklada razlikuje od uspešnosti referenčnega primerjalnega indeksa. Podsklad je primerjalni indeks zasnoval kot referenčni primerjalni indeks za namene uredbe o razkritjih, povezanih s trajnostnostjo. Primerjalni indeks je indeks širokega trga, ki ne vključuje ali ocenjuje komponent glede na okoljske značilnosti in zato ni usklajen z okoljskimi značilnostmi, ki jih vzpodbuja podsklad.

  • Naložbe sklada na dan

Prikazane pretekle donosnosti niso pokazatelj prihodnjih donosnosti. Posamezni sklad lahko pokriva več sektorjev oziroma regij. Prikaz je zgolj informativne narave in ne predstavlja finančnega, naložbenega, davčnega, pravnega ali druge vrste strokovnega svetovanja oziroma priporočila, ponudbe ali povabila k ponudbi za nakup ali prodajo enot skladov, prav tako pa tudi ne pomeni ustrezne podlage za dokončno odločitev o naložbi. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v enote posameznega sklada je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve, pomembno pa je tudi, da ne sprejemate investicijskih odločitev zgolj na osnovi objavljenih informacij, zato se pred pristopom k skladom obvezno posvetujte s svojim finančnim, davčnim in pravnim svetovalcem. Dodatne informacije o posameznem skladu vsebujeta prospekt sklada in dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), ki sta vlagateljem na voljo brezplačno v slovenskem jeziku na tej spletni strani in na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje, ki sklad upravlja. V primeru dodatnih vprašanj nam pišite na info@vzajemci.com.

Številko skladov: 1
Odstrani vse