KD Russia, laD, delniški odprti vzajemni sklad

Naložbeni cilj

Naložbeni cilj je dolgorocno povečevanje vrednosti sredstev v skladu z usmeritvami naložbene politike vzajemnega sklada ob upoštevanju višjega tveganja izrazitih sprememb vrednosti naložbe.

Naložbena politika

    Naložbeni cilj Cilj naložbene politike vzajemnega sklada je dolgorocno povecevanje vrednosti sredstev vzajemnega sklada v skladu z usmeritvami naložbene politike vzajemnega sklada ob upoštevanju tveganja izrazitih sprememb vrednosti naložbe. Naložbena struktura Glavni del sredstev vzajemnega sklada bodo sestavljale delnice ruskih družb z visoko tržno kapitalizacijo. Panožna struktura Ni panožno omejen. Geografska razpršitev Rusija. Države vlaganja Trgi bivše Sovjetske zveze. Benchmark NP.


  • 0,03EUR
  • -0,00 (-0,48%)
Zadnja vrednost enote premoženja (VEP) na dan 31.05.2021

Osnovni podatki o skladu

Nakup in prodaja

  • Najmanjši nakup 60 EUR
  • Najvišji vstopni stroški 3,90%
  • Najvišji izstopni stroški 0,00%
  • Konverzija vplačil T+3
  • Konverzija izplačil T+1
  • Skrbniška provizija se ne obračunavajo
  • Upravljalska provizija 3,00%
  • Naložbe sklada na dan 31.12.2012

Prikazane pretekle donosnosti niso pokazatelj prihodnjih donosnosti. Posamezni sklad lahko pokriva več sektorjev oziroma regij. Prikaz je zgolj informativne narave in ne predstavlja finančnega, naložbenega, davčnega, pravnega ali druge vrste strokovnega svetovanja oziroma priporočila, ponudbe ali povabila k ponudbi za nakup ali prodajo enot skladov, prav tako pa tudi ne pomeni ustrezne podlage za dokončno odločitev o naložbi. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v enote posameznega sklada je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve, pomembno pa je tudi, da ne sprejemate investicijskih odločitev zgolj na osnovi objavljenih informacij, zato se pred pristopom k skladom obvezno posvetujte s svojim finančnim, davčnim in pravnim svetovalcem. Dodatne informacije o posameznem skladu vsebujeta prospekt sklada in dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), ki sta vlagateljem na voljo brezplačno v slovenskem jeziku na tej spletni strani in na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje, ki sklad upravlja. V primeru dodatnih vprašanj nam pišite na info@vzajemci.com.

Številko skladov: 1
Odstrani vse