Amundi Funds Pioneer Global Equity

Naložbeni cilj

Cilj Pioneer Funds - Global Select je doseganje rasti vrednosti kapitala.

Naložbena politika

Sklad najmanj dve tretjini svojih sredstev vlaga v razpršen portfelj lastniških vrednostnih papirjev in z njimi povezanih instrumentov, ki jih izdajajo podjetja s sedežem v kateri koli državi na svetu oziroma podjetja, ki pretežni del svoje gospodarske dejavnosti opravljajo v kateri koli državi na svetu.   Ta podsklad ni usmerjen v specifičen sektor in lahko vlaga v širok spekter sektorjev in gospodarskih panog. Namen podsklada je dosegati rast vrednosti tako, da vlaga v obetavna podjetja, ki so po presoji upravljavca premoženja privlačna na podlagi njihovih temeljnih izkazov.


  • 137,22EUR
  • -1,42 (-1,03%)
Zadnja vrednost enote premoženja (VEP) na dan 22.06.2022

Osnovni podatki o skladu

Nakup in prodaja

  • Najmanjši nakup 25 EUR + vstopni stroški
  • Najvišji vstopni stroški 4,00%
  • Najvišji izstopni stroški 0,00%
  • Konverzija vplačil T+1 do 12:00
  • Konverzija izplačil T+1 do 12:00
  • Skrbniška provizija 0,30%
  • Upravljalska provizija 1,50%
  • Naložbe sklada na dan 31.10.2021

Prikazane pretekle donosnosti niso pokazatelj prihodnjih donosnosti. Posamezni sklad lahko pokriva več sektorjev oziroma regij. Prikaz je zgolj informativne narave in ne predstavlja finančnega, naložbenega, davčnega, pravnega ali druge vrste strokovnega svetovanja oziroma priporočila, ponudbe ali povabila k ponudbi za nakup ali prodajo enot skladov, prav tako pa tudi ne pomeni ustrezne podlage za dokončno odločitev o naložbi. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v enote posameznega sklada je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve, pomembno pa je tudi, da ne sprejemate investicijskih odločitev zgolj na osnovi objavljenih informacij, zato se pred pristopom k skladom obvezno posvetujte s svojim finančnim, davčnim in pravnim svetovalcem. Dodatne informacije o posameznem skladu vsebujeta prospekt sklada in dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), ki sta vlagateljem na voljo brezplačno v slovenskem jeziku na tej spletni strani in na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje, ki sklad upravlja. V primeru dodatnih vprašanj nam pišite na info@vzajemci.com.

Številko skladov: 1
Odstrani vse