Naložbeni cilj

Cilj razdelka je dolgoročno (vsaj za pet let) preseči (po plačilu ustreznih provizij) indeks »NYSE Arca Gold Miners« (izražen v valuti za vsak ustrezen razred delnic) tako, da vlaga v mednarodne lastniške vrednostne papirje, povezane zlasti z rudarjenjem zlata ali drugih dragocenih kovin in mineralov ali z drugimi dejavnostmi, povezanimi z rudarjenjem.


Naložbena politika

Razdelek vlaga od 75 % do 120 % svojega premoženja. Razdelek vlaga vsaj 75 % svojega premoženja v lastniške vrednostne papirje in vrednostne papirje, enakovredne lastniškim vrednostnim papirjem, vseh držav brez omejitev glede kapitalizacije. Razdelek lahko uporabi izvedene finančne instrumente za zavarovanje pred tveganji in učinkovito upravljanje portfelja

  • Naložbe sklada na dan

Prikazane pretekle donosnosti niso pokazatelj prihodnjih donosnosti. Posamezni sklad lahko pokriva več sektorjev oziroma regij. Prikaz je zgolj informativne narave in ne predstavlja finančnega, naložbenega, davčnega, pravnega ali druge vrste strokovnega svetovanja oziroma priporočila, ponudbe ali povabila k ponudbi za nakup ali prodajo enot skladov, prav tako pa tudi ne pomeni ustrezne podlage za dokončno odločitev o naložbi. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v enote posameznega sklada je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve, pomembno pa je tudi, da ne sprejemate investicijskih odločitev zgolj na osnovi objavljenih informacij, zato se pred pristopom k skladom obvezno posvetujte s svojim finančnim, davčnim in pravnim svetovalcem. Dodatne informacije o posameznem skladu vsebujeta prospekt sklada in dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), ki sta vlagateljem na voljo brezplačno v slovenskem jeziku na tej spletni strani in na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje, ki sklad upravlja. V primeru dodatnih vprašanj nam pišite na info@vzajemci.com.

Številko skladov: 1
Odstrani vse