Naložbeni cilj

Prizadeva si povečati vrednost vaše naložbe v priporočenem obdobju razpolaganja.


Naložbena politika

Podsklad najmanj 75 % svojih sredstev vlaga v delnice podjetij, ki imajo sedež ali večino svojega poslovanja opravijo v državah članicah EU, ki kot nacionalno valuto uporabljajo evro. Podsklad z izvedenimi finančnimi instrumenti zmanjšuje različna tveganja, učinkovito upravlja portfelj in zagotavlja (kratkoročno ali dolgoročno) izpostavljenost različnim vrstam premoženja, trgom ali drugim naložbenim priložnostim (med drugim izvedenim finančnim instrumentom, ki se posvečajo zlasti vrednostnim papirjem in tujim valutam).

  • Naložbe sklada na dan

Prikazane pretekle donosnosti niso pokazatelj prihodnjih donosnosti. Posamezni sklad lahko pokriva več sektorjev oziroma regij. Prikaz je zgolj informativne narave in ne predstavlja finančnega, naložbenega, davčnega, pravnega ali druge vrste strokovnega svetovanja oziroma priporočila, ponudbe ali povabila k ponudbi za nakup ali prodajo enot skladov, prav tako pa tudi ne pomeni ustrezne podlage za dokončno odločitev o naložbi. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v enote posameznega sklada je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve, pomembno pa je tudi, da ne sprejemate investicijskih odločitev zgolj na osnovi objavljenih informacij, zato se pred pristopom k skladom obvezno posvetujte s svojim finančnim, davčnim in pravnim svetovalcem. Dodatne informacije o posameznem skladu vsebujeta prospekt sklada in dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), ki sta vlagateljem na voljo brezplačno v slovenskem jeziku na tej spletni strani in na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje, ki sklad upravlja. V primeru dodatnih vprašanj nam pišite na info@vzajemci.com.

Številko skladov: 1
Odstrani vse