Premier Global Utilities Income Fund [A-IN]

Naložbeni cilj

Cilj Sklada je, da vam zagotovi dobiček, ki se vam ga izplača štirikrat na leto, ter dolgoročna rast vrednosti vaše prvotne investicije.


Naložbena politika

Sklad bo v prvi vrsti investiral v delnice podjetij po svetu, ki se osredotočajo na probleme zmanjševanja energijskih in vodnih virov, in tiste, katerih cilj je izboljšati uporabo takšnih virov. Sklad je aktivno upravljan, kar pomeni, da bo Upravljavec sklada izbral investicije, valute in trge za Sklad, vendar bodo ti vedno v skladu z naložbenimi cilji in politiko Sklada. Donosne delnice (IN): vsak dobiček, ki ga bo ustvaril Sklad, vam bo izplačan.

  • Naložbe sklada na dan

Prikazane pretekle donosnosti niso pokazatelj prihodnjih donosnosti. Posamezni sklad lahko pokriva več sektorjev oziroma regij. Prikaz je zgolj informativne narave in ne predstavlja finančnega, naložbenega, davčnega, pravnega ali druge vrste strokovnega svetovanja oziroma priporočila, ponudbe ali povabila k ponudbi za nakup ali prodajo enot skladov, prav tako pa tudi ne pomeni ustrezne podlage za dokončno odločitev o naložbi. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v enote posameznega sklada je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve, pomembno pa je tudi, da ne sprejemate investicijskih odločitev zgolj na osnovi objavljenih informacij, zato se pred pristopom k skladom obvezno posvetujte s svojim finančnim, davčnim in pravnim svetovalcem. Dodatne informacije o posameznem skladu vsebujeta prospekt sklada in dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), ki sta vlagateljem na voljo brezplačno v slovenskem jeziku na tej spletni strani in na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje, ki sklad upravlja. V primeru dodatnih vprašanj nam pišite na info@vzajemci.com.

Številko skladov: 1
Odstrani vse