NLB Skladi - Nepremičnine delniški

Naložbeni cilj

Cilj podsklada NLB Skladi – Nepremičnine delniški je doseganje nadpovprečne donosnosti ob visoki ravni sprejetega tveganja z iskanjem naložbenih priložnosti v lastniških vrednostnih papirjev izdajateljev, ki jih uvrščamo v nepremičninske dejavnosti.

Naložbena politika

Nepremičnine predstavljajo dodatno možnost razpršitve finančnih naložb. Največja pomanjkljivost naložb v nepremičnine je visok začetni vložek, nizka likvidnost in stroški njihovega vzdrževanja. Nepremičninski skladi tako postajajo vse resnejša alternativa kupovanju nepremičnin v naravi, saj odpravljajo večino prej naštetih pomanjkljivosti in so primerni tudi za manjše vlagatelje.


  • 7,45EUR
  • 0,14 (1,85%)
Zadnja vrednost enote premoženja (VEP) na dan 23.06.2022

Osnovni podatki o skladu

Nakup in prodaja

  • Najmanjši nakup prvo vplačilo 1.000 evrov, vrednost 1 enote za nadaljnja vplačila
  • Najvišji vstopni stroški 3,00%
  • Najvišji izstopni stroški 1,00%
  • Konverzija vplačil T+1, v kolikor prispejo sredstva na račun podsklada po 00:01
  • Konverzija izplačil T+1, v kolikor zahteva prispe na sedež DZU po 00:01
  • Upravljalska provizija 2,19%
  • Naložbe sklada na dan 28.02.2022

Prikazane pretekle donosnosti niso pokazatelj prihodnjih donosnosti. Posamezni sklad lahko pokriva več sektorjev oziroma regij. Prikaz je zgolj informativne narave in ne predstavlja finančnega, naložbenega, davčnega, pravnega ali druge vrste strokovnega svetovanja oziroma priporočila, ponudbe ali povabila k ponudbi za nakup ali prodajo enot skladov, prav tako pa tudi ne pomeni ustrezne podlage za dokončno odločitev o naložbi. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v enote posameznega sklada je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve, pomembno pa je tudi, da ne sprejemate investicijskih odločitev zgolj na osnovi objavljenih informacij, zato se pred pristopom k skladom obvezno posvetujte s svojim finančnim, davčnim in pravnim svetovalcem. Dodatne informacije o posameznem skladu vsebujeta prospekt sklada in dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), ki sta vlagateljem na voljo brezplačno v slovenskem jeziku na tej spletni strani in na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje, ki sklad upravlja. V primeru dodatnih vprašanj nam pišite na info@vzajemci.com.

Številko skladov: 1
Odstrani vse