NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški

Naložbeni cilj

Poglavitni naložbeni cilj podsklada NLB Skladi - Dinamični delniški je doseganje nadpovprečne donostnosti z dokaj visoko stopnko razpršitve naložb ob sprejeti ravni tveganja, ki je za delniške podsklade nadpovprečna. Rast vrednosti sredstev v upravljanju se bo dosegla predvsem z naložbami, ki prinašajo kapiralske dobičke, v manjši meri pa na osnovi dividend in obresti.


Naložbena politika

Dinamični delniški lahko tvori koristen del premoženja predvsem dinamičnim vlagateljem, saj premoženje nalaga v izbrane panoge z nadpovprečnim dolgoročnim potencialom kot so področja visoke tehnologije, farmacije in medijev, z dodatnim poudarkom na nekaterih nadpovprečno perspektivnih regijah (Azija in srednja Evropa). Pomembna značilnost tega podsklada je, da pomemben del sredstev nalaga tudi v izdajatelje, ki ne sodijo med največje v svojih dejavnostih in ki na kapitalskih trgih, pa tudi sicer, še zdaleč niso rekli zadnje besede. Kljub ožji usmerjenosti je podsklad dobro razpršen, saj sredstva nalaga svetovno razpršeno v več pomembnih panožnih skupin.

  • Naložbe sklada na dan

Prikazane pretekle donosnosti niso pokazatelj prihodnjih donosnosti. Posamezni sklad lahko pokriva več sektorjev oziroma regij. Prikaz je zgolj informativne narave in ne predstavlja finančnega, naložbenega, davčnega, pravnega ali druge vrste strokovnega svetovanja oziroma priporočila, ponudbe ali povabila k ponudbi za nakup ali prodajo enot skladov, prav tako pa tudi ne pomeni ustrezne podlage za dokončno odločitev o naložbi. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v enote posameznega sklada je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve, pomembno pa je tudi, da ne sprejemate investicijskih odločitev zgolj na osnovi objavljenih informacij, zato se pred pristopom k skladom obvezno posvetujte s svojim finančnim, davčnim in pravnim svetovalcem. Dodatne informacije o posameznem skladu vsebujeta prospekt sklada in dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), ki sta vlagateljem na voljo brezplačno v slovenskem jeziku na tej spletni strani in na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje, ki sklad upravlja. V primeru dodatnih vprašanj nam pišite na info@vzajemci.com.

Številko skladov: 1
Odstrani vse