Naložbeni cilj

Cilj naložbene politike sklada je doseganje dolgoročno visoke rasti .

Naložbena politika

    Naložbeni cilj Cilj naložbene politike sklada je doseganje dolgoročno visoke rasti ob največji možni razpršitvi tveganja in največji možni varnosti. Sklad bo po oceni položaja na gospodarskem in kapitalskem trgu ter glede na možnosti na borzi v okviru svoje naložbene politike kupoval in prodajal predvsem delnice, druge vrednostne papirje ter premoženje, ki je dovoljeno v skladu z Zakonom o investicijskih skladih (InvFG) in pravili upravljanja sklada (denarne naložbe, finančni instrumenti idr.). Tudi del premoženja sklada, ki ni naložen v vrednostne papirje, je v okviru preoblikovanja portfelja sklada in ob začasnem višjem stanju v blagajni namenjen zmanjševanju vpliva morebitnega padca tečajev vrednostnih papirjev pri tej naložbeni politiki. Naložbena politika Investicijski sklad Pioneer Funds Austria - Asia Stock je delniški sklad, ki nalaga na pacifiškem območju s težiščem na Japonskem. Upravljalec sklada nalaga pretežno v izbrana podjetja v tej gospodarski regiji. Panožna struktura Industrija, tehnologija, bančništvo, energetika, oskrba, surovine in materiali, zavarovalništvo. Geografska razpršitev Evropa - Avstrija Države vlaganja Avstrija Benchmark ATX PRIME


  • 112,05EUR
  • 0,49 (0,44%)
Zadnja vrednost enote premoženja (VEP) na dan 20.05.2022

Osnovni podatki o skladu

Nakup in prodaja

  • Najmanjši nakup 150 EUR ali vrednost ene točke, če je višja
  • Najvišji vstopni stroški 4,00%
  • Najvišji izstopni stroški 0,00%
  • Konverzija vplačil T+1 za sredstva, ki prispejo na račun sklada do 12:00
  • Konverzija izplačil T+1 za zahtevke za izplačilo, ki prispejo na sedež DZU do 12:00
  • Skrbniška provizija 0,10%
  • Upravljalska provizija 1,50%
  • Naložbe sklada na dan 31.12.2012

Prikazane pretekle donosnosti niso pokazatelj prihodnjih donosnosti. Posamezni sklad lahko pokriva več sektorjev oziroma regij. Prikaz je zgolj informativne narave in ne predstavlja finančnega, naložbenega, davčnega, pravnega ali druge vrste strokovnega svetovanja oziroma priporočila, ponudbe ali povabila k ponudbi za nakup ali prodajo enot skladov, prav tako pa tudi ne pomeni ustrezne podlage za dokončno odločitev o naložbi. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v enote posameznega sklada je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve, pomembno pa je tudi, da ne sprejemate investicijskih odločitev zgolj na osnovi objavljenih informacij, zato se pred pristopom k skladom obvezno posvetujte s svojim finančnim, davčnim in pravnim svetovalcem. Dodatne informacije o posameznem skladu vsebujeta prospekt sklada in dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), ki sta vlagateljem na voljo brezplačno v slovenskem jeziku na tej spletni strani in na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje, ki sklad upravlja. V primeru dodatnih vprašanj nam pišite na info@vzajemci.com.

Številko skladov: 1
Odstrani vse