Naložbeni cilj

Naložbeni cilj sklada je dolgoročna kapitalska rast ob višjem (kratkoročnem) tveganju.

Naložbena politika

    Naložbeni cilj Naložbeni cilj sklada je dolgoročna kapitalska rast ob višjem (kratkoročnem) tveganju. Sklad bo po oceni položaja na gospodarskem in kapitalskem trgu ter glede na možnosti na borzi v okviru svoje naložbene politike kupoval in prodajal predvsem delnice, druge vrednostne papirje ter premoženje, ki je dovoljeno v skladu z Zakonom o investicijskih skladih (InvFG) in pravili upravljanja sklada (denarne naložbe, finančni instrumenti idr.). Tudi del premoženja sklada, ki ni naložen v vrednostne papirje, je v okviru preoblikovanja portfelja sklada in ob začasnem višjem stanju v blagajni namenjen zmanjševanju vpliva morebitnega padca tečajev vrednostnih papirjev pri tej naložbeni politiki. Naložbena politika Investicijski sklad je delniški sklad, ki nalaga pretežno v delnice podjetij, ki imajo sedež in/ali del poslovne dejavnosti v državah centralne, vzhodne in jugovzhodne Evrope (vključno z državami naslednicami bivše Sovjetske zveze in Turčijo). Dodajati je mogoče tudi delnice drugih izdajateljev s sedežem v državah Sredozemlja. Panožna struktura Panožno ni omejen. Geografska razpršitev Evropa - vzhodna, srednja in južna. Države vlaganja Rusija, Poljska, Madžarska, Turčija... Benchmark MSCI EM Europe


  • 146,33EUR
  • 20,99 (14,35%)
Zadnja vrednost enote premoženja (VEP) na dan 28.02.2022

Osnovni podatki o skladu

Nakup in prodaja

  • Najmanjši nakup 150 EUR ali vrednost ene točke, če je višja
  • Najvišji vstopni stroški 4,00%
  • Najvišji izstopni stroški 0,00%
  • Konverzija vplačil T+1 za sredstva, ki prispejo na račun sklada do 12:00
  • Konverzija izplačil T+1 za zahtevke za izplačilo, ki prispejo na sedež DZU do 12:00
  • Skrbniška provizija 0,25%
  • Upravljalska provizija 2,00%
  • Naložbe sklada na dan 31.12.2012

Prikazane pretekle donosnosti niso pokazatelj prihodnjih donosnosti. Posamezni sklad lahko pokriva več sektorjev oziroma regij. Prikaz je zgolj informativne narave in ne predstavlja finančnega, naložbenega, davčnega, pravnega ali druge vrste strokovnega svetovanja oziroma priporočila, ponudbe ali povabila k ponudbi za nakup ali prodajo enot skladov, prav tako pa tudi ne pomeni ustrezne podlage za dokončno odločitev o naložbi. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v enote posameznega sklada je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve, pomembno pa je tudi, da ne sprejemate investicijskih odločitev zgolj na osnovi objavljenih informacij, zato se pred pristopom k skladom obvezno posvetujte s svojim finančnim, davčnim in pravnim svetovalcem. Dodatne informacije o posameznem skladu vsebujeta prospekt sklada in dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), ki sta vlagateljem na voljo brezplačno v slovenskem jeziku na tej spletni strani in na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje, ki sklad upravlja. V primeru dodatnih vprašanj nam pišite na info@vzajemci.com.

Številko skladov: 1
Odstrani vse