Naložbeni cilj

Naložbeni cilj sklada je dolgoročna kapitalska rast ob višjem (kratkoročnem) tveganju.


Naložbena politika

Sklad bo po oceni položaja na gospodarskem in kapitalskem trgu ter glede na možnosti na borzi v okviru svoje naložbene politike kupoval in prodajal predvsem delnice, druge vrednostne papirje ter premoženje, ki je dovoljeno v skladu z Zakonom o investicijskih skladih (InvFG) in pravili upravljanja sklada (denarne naložbe, finančni instrumenti idr.). Tudi del premoženja sklada, ki ni naložen v vrednostne papirje, je v okviru preoblikovanja portfelja sklada in ob začasnem višjem stanju v blagajni namenjen zmanjševanju vpliva morebitnega padca tečajev vrednostnih papirjev pri tej naložbeni politiki.

  • Naložbe sklada na dan

Prikazane pretekle donosnosti niso pokazatelj prihodnjih donosnosti. Posamezni sklad lahko pokriva več sektorjev oziroma regij. Prikaz je zgolj informativne narave in ne predstavlja finančnega, naložbenega, davčnega, pravnega ali druge vrste strokovnega svetovanja oziroma priporočila, ponudbe ali povabila k ponudbi za nakup ali prodajo enot skladov, prav tako pa tudi ne pomeni ustrezne podlage za dokončno odločitev o naložbi. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v enote posameznega sklada je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve, pomembno pa je tudi, da ne sprejemate investicijskih odločitev zgolj na osnovi objavljenih informacij, zato se pred pristopom k skladom obvezno posvetujte s svojim finančnim, davčnim in pravnim svetovalcem. Dodatne informacije o posameznem skladu vsebujeta prospekt sklada in dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), ki sta vlagateljem na voljo brezplačno v slovenskem jeziku na tej spletni strani in na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje, ki sklad upravlja. V primeru dodatnih vprašanj nam pišite na info@vzajemci.com.

Številko skladov: 1
Odstrani vse