ILIRIKA Farmacija in tehnologija delniški

Naložbeni cilj

Naložbeni cilj podsklada je doseganje dolgoročne nadpovprečne rasti vrednosti sredstev. Rast vrednosti sredstev v upravljanju bo dosežena pretežno z naložbami, ki prinašajo kapitalske dobičke, kot tudi na osnovi obresti in dividend.


Naložbena politika

Podsklad je namenski panožni sklad, katerega cilj je v doseganju dolgorocno nadpovprecne rasti sredstev sklada prek globalne razpršitve v vrednostne papirje izdajateljev, katerih osnovna dejavnost se uvršca v zdravstveno panogo oziroma v eno izmed naslednjih skupin: farmacija, biotehnologija, oprema za zdravstvo in zdravstvene storitve. Naložbe v lastniške vrednostne papirje izdajateljev predstavljajo najmanj 75 odstotkov vrednosti vseh sredstev podsklada. Družba za upravljanje vodi za sklad politiko aktivnega upravljanja naložb s cimer prilagaja razmerja med posameznimi vrstami naložb sklada skladno razmeram   na kapitalskih trgih.

  • Naložbe sklada na dan

Prikazane pretekle donosnosti niso pokazatelj prihodnjih donosnosti. Posamezni sklad lahko pokriva več sektorjev oziroma regij. Prikaz je zgolj informativne narave in ne predstavlja finančnega, naložbenega, davčnega, pravnega ali druge vrste strokovnega svetovanja oziroma priporočila, ponudbe ali povabila k ponudbi za nakup ali prodajo enot skladov, prav tako pa tudi ne pomeni ustrezne podlage za dokončno odločitev o naložbi. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v enote posameznega sklada je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve, pomembno pa je tudi, da ne sprejemate investicijskih odločitev zgolj na osnovi objavljenih informacij, zato se pred pristopom k skladom obvezno posvetujte s svojim finančnim, davčnim in pravnim svetovalcem. Dodatne informacije o posameznem skladu vsebujeta prospekt sklada in dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), ki sta vlagateljem na voljo brezplačno v slovenskem jeziku na tej spletni strani in na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje, ki sklad upravlja. V primeru dodatnih vprašanj nam pišite na info@vzajemci.com.

Številko skladov: 1
Odstrani vse