Amundi Funds Euroland Equity Small Cap

Naložbeni cilj

Doseganje dolgoročne kapitalske rasti.

Naložbena politika

: Podsklad v svoj naložbeni postopek vključuje trajnostne dejavnike, kot je podrobneje razloženo v poglavju "Trajnostne naložbe" v prospektu. Po opravljeni temeljni analizi (pristop od spodaj navzgor) naložbena skupina izbere vrednostne papirje in sestavi portfelj z majhnim številom vrednostnih papirjev, o katerih je prepričana, da bodo uspešni. Podsklad si prizadeva, da bi bila ocena njegovega portfelja po merilih s področja okolja, družbe in upravljanja višja od ocene primerjalnega indeksa


 • 189,59EUR
 • -1,54 (-0,81%)
Zadnja vrednost enote premoženja (VEP) na dan 22.06.2022

Osnovni podatki o skladu

Nakup in prodaja

 • Najmanjši nakup ni določeno
 • Najvišji vstopni stroški 4,50%
 • Najvišji izstopni stroški 0,00%
 • Stroški ob prestopu 1,00%
 • Konverzija vplačil T+2
 • Konverzija izplačil T+2
 • Skrbniška provizija 0,40%
 • Upravljalska provizija 1,70%
 • Naložbe sklada na dan 31.10.2021

Prikazane pretekle donosnosti niso pokazatelj prihodnjih donosnosti. Posamezni sklad lahko pokriva več sektorjev oziroma regij. Prikaz je zgolj informativne narave in ne predstavlja finančnega, naložbenega, davčnega, pravnega ali druge vrste strokovnega svetovanja oziroma priporočila, ponudbe ali povabila k ponudbi za nakup ali prodajo enot skladov, prav tako pa tudi ne pomeni ustrezne podlage za dokončno odločitev o naložbi. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v enote posameznega sklada je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve, pomembno pa je tudi, da ne sprejemate investicijskih odločitev zgolj na osnovi objavljenih informacij, zato se pred pristopom k skladom obvezno posvetujte s svojim finančnim, davčnim in pravnim svetovalcem. Dodatne informacije o posameznem skladu vsebujeta prospekt sklada in dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), ki sta vlagateljem na voljo brezplačno v slovenskem jeziku na tej spletni strani in na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje, ki sklad upravlja. V primeru dodatnih vprašanj nam pišite na info@vzajemci.com.

Številko skladov: 1
Odstrani vse