Amundi Funds Euroland Equity Small Cap

Naložbeni cilj

Doseganje dolgoročne kapitalske rasti.


Naložbena politika

Podsklad vlaga vsaj 75 % neto sredstev v vrednostne papirje podjetij, ki imajo sedež v državah evroobmočja in katerih delnice kotirajo na evroobmočju. Vsaj 51 % neto sredstev vlaga v vrednostne papirje, katerih tržna vrednost ne dosega najvišje tržne vrednosti primerjalnega indeksa. Vlaga lahko tudi v druge države članice Evropske unije in pri tem upošteva, od katerih držav je mogoče pričakovati, da bodo sčasoma postale članice evroobmočja

  • Naložbe sklada na dan

Prikazane pretekle donosnosti niso pokazatelj prihodnjih donosnosti. Posamezni sklad lahko pokriva več sektorjev oziroma regij. Prikaz je zgolj informativne narave in ne predstavlja finančnega, naložbenega, davčnega, pravnega ali druge vrste strokovnega svetovanja oziroma priporočila, ponudbe ali povabila k ponudbi za nakup ali prodajo enot skladov, prav tako pa tudi ne pomeni ustrezne podlage za dokončno odločitev o naložbi. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v enote posameznega sklada je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve, pomembno pa je tudi, da ne sprejemate investicijskih odločitev zgolj na osnovi objavljenih informacij, zato se pred pristopom k skladom obvezno posvetujte s svojim finančnim, davčnim in pravnim svetovalcem. Dodatne informacije o posameznem skladu vsebujeta prospekt sklada in dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), ki sta vlagateljem na voljo brezplačno v slovenskem jeziku na tej spletni strani in na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje, ki sklad upravlja. V primeru dodatnih vprašanj nam pišite na info@vzajemci.com.

Številko skladov: 1
Odstrani vse