NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški

Naložbeni cilj

Poglavitni naložbeni cilj namenskega podsklada NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški je doseganje nadpovprečne donosnosti z dokaj visoko stopnjo globalne razpršitve naložb ob sprejeti ravni tveganja, ki je za delniške podsklade nadpovprečna. Podsklad bo nalagal sredstva predvsem v lastniške vrednostne papirje izdajateljev, povezanih s farmacijo in zdravstvom.

Naložbena politika

Staranje svetovnega prebivalstva in izboljševanje življenjskega standarda narekujeta čedalje večje povpraševanje po zdravilih ter zdravstveni oskrbi in opremi, velik prispevek k razvoju pa se pričakuje tudi od biotehnoloških družb.


  • 12,32EUR
  • 0,09 (0,76%)
Zadnja vrednost enote premoženja (VEP) na dan 02.06.2023

Osnovni podatki o skladu

Nakup in prodaja

  • Najmanjši nakup prvo vplačilo 1.000 evrov, vrednost 1 enote za nadaljnja vplačila
  • Najvišji vstopni stroški 3,00%
  • Najvišji izstopni stroški 1,00%
  • Stroški ob prestopu do 1,50%, za več informacij glej Dokumenti - Stroški.pdf
  • Konverzija vplačil T+1, v kolikor prispejo sredstva na račun podsklada po 00:01
  • Konverzija izplačil T+1, v kolikor zahteva prispe na sedež DZU po 00:01
  • Skrbniška provizija 0,21% letno
  • Upravljalska provizija 1,75%

Prikazane pretekle donosnosti niso pokazatelj prihodnjih donosnosti. Posamezni sklad lahko pokriva več sektorjev oziroma regij. Prikaz je zgolj informativne narave in ne predstavlja finančnega, naložbenega, davčnega, pravnega ali druge vrste strokovnega svetovanja oziroma priporočila, ponudbe ali povabila k ponudbi za nakup ali prodajo enot skladov, prav tako pa tudi ne pomeni ustrezne podlage za dokončno odločitev o naložbi. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v enote posameznega sklada je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve, pomembno pa je tudi, da ne sprejemate investicijskih odločitev zgolj na osnovi objavljenih informacij, zato se pred pristopom k skladom obvezno posvetujte s svojim finančnim, davčnim in pravnim svetovalcem. Dodatne informacije o posameznem skladu vsebujeta prospekt sklada in dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), ki sta vlagateljem na voljo brezplačno v slovenskem jeziku na tej spletni strani in na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje, ki sklad upravlja. V primeru dodatnih vprašanj nam pišite na info@vzajemci.com.

Številko skladov: 1
Odstrani vse