NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški

Naložbeni cilj

Poglavitni naložbeni cilj namenskega podsklada NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški je doseganje nadpovprečne donosnosti z dokaj visoko stopnjo globalne razpršitve naložb ob sprejeti ravni tveganja, ki je za delniške podsklade nadpovprečna. Podsklad bo nalagal sredstva predvsem v lastniške vrednostne papirje izdajateljev, povezanih s farmacijo in zdravstvom.


Naložbena politika

Farmacija in zdravstvo delniški sredstva nalaga samo v delnice družb iz omenjenih gospodarskih panog, ki jim koristijo demografska gibanja. Tudi v tem podskladu so naložbe svetovno razpršene, saj se ne želimo omejiti le na možnosti, ki jih nudijo družbe v posameznih regijah. Staranje svetovnega prebivalstva in izboljševanje življenjskega standarda narekujeta čedalje večje povpraševanje po zdravilih, zdravstveni oskrbi in opremi ter življenjskemu in zdravstvenemu zavarovanju, velik prispevek k razvoju pa se pričakuje tudi od biotehnoloških družb.

  • Naložbe sklada na dan

Prikazane pretekle donosnosti niso pokazatelj prihodnjih donosnosti. Posamezni sklad lahko pokriva več sektorjev oziroma regij. Prikaz je zgolj informativne narave in ne predstavlja finančnega, naložbenega, davčnega, pravnega ali druge vrste strokovnega svetovanja oziroma priporočila, ponudbe ali povabila k ponudbi za nakup ali prodajo enot skladov, prav tako pa tudi ne pomeni ustrezne podlage za dokončno odločitev o naložbi. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v enote posameznega sklada je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve, pomembno pa je tudi, da ne sprejemate investicijskih odločitev zgolj na osnovi objavljenih informacij, zato se pred pristopom k skladom obvezno posvetujte s svojim finančnim, davčnim in pravnim svetovalcem. Dodatne informacije o posameznem skladu vsebujeta prospekt sklada in dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), ki sta vlagateljem na voljo brezplačno v slovenskem jeziku na tej spletni strani in na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje, ki sklad upravlja. V primeru dodatnih vprašanj nam pišite na info@vzajemci.com.

Številko skladov: 1
Odstrani vse