Naložbeni cilj

Cilj sklada je doseči donos z naložbami v delnice zlata in drugih žlahtnih kovin.

Naložbena politika

    Naložbeni cilj Cilj sklada je doseči donos z naložbami v delnice zlata in drugih žlahtnih kovin. Naložbena politika Sklad svoja sredstva vlaga v delnice zlata in drugih žlahtnih kovin. Sklad večinoma vlaga v Severno Ameriko, Južno Afriko in Avstralijo. Panožna struktura Zlato in žlahtne kovine. Geografska razpršitev Globalno. Države vlaganja Kanada, USA, Avstralija, Južnoafriška Republika, Latinska Amerika... Benchmark 100% FTSE Gold Mines - RI (EUR)


  • 26,23EUR
  • 0,93 (3,55%)
Zadnja vrednost enote premoženja (VEP) na dan 20.05.2022

Osnovni podatki o skladu

Nakup in prodaja

  • Najmanjši nakup 150 EUR ali vrednost ene točke, če je višja
  • Najvišji vstopni stroški 5,00%
  • Najvišji izstopni stroški 0,00%
  • Konverzija vplačil T+1 za vplačila, ki prispejo na račun sklada do 12:00
  • Konverzija izplačil T+1 za zahtevke za izplačilo, ki prispejo na sedež DZU do 12:00
  • Skrbniška provizija 0,15%
  • Upravljalska provizija 1,50%
  • Naložbe sklada na dan 31.12.2012

Prikazane pretekle donosnosti niso pokazatelj prihodnjih donosnosti. Posamezni sklad lahko pokriva več sektorjev oziroma regij. Prikaz je zgolj informativne narave in ne predstavlja finančnega, naložbenega, davčnega, pravnega ali druge vrste strokovnega svetovanja oziroma priporočila, ponudbe ali povabila k ponudbi za nakup ali prodajo enot skladov, prav tako pa tudi ne pomeni ustrezne podlage za dokončno odločitev o naložbi. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v enote posameznega sklada je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve, pomembno pa je tudi, da ne sprejemate investicijskih odločitev zgolj na osnovi objavljenih informacij, zato se pred pristopom k skladom obvezno posvetujte s svojim finančnim, davčnim in pravnim svetovalcem. Dodatne informacije o posameznem skladu vsebujeta prospekt sklada in dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), ki sta vlagateljem na voljo brezplačno v slovenskem jeziku na tej spletni strani in na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje, ki sklad upravlja. V primeru dodatnih vprašanj nam pišite na info@vzajemci.com.

Številko skladov: 1
Odstrani vse