Prospekti in dokumenti s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID-i) so uradni in zavezujoči dokumenti skladov in vsebujejo podrobne informacije o posameznih skladih. Družbe za upravljanje so dolžne oba dokumenta posodobiti enkrat letno ter pripraviti revidirano letno poročilo, polletno poročilo in mesečna poročila za posamezni sklad. Na tej spletni strani so objavljeni zadnji dokumenti, ki so nam dostopni. Vlagateljem so na voljo brezplačno v slovenskem ali v angleškem jeziku na tej spletni strani in na vseh vpisnih mestih posameznih družb za upravljanje.

Številko skladov: 1
Odstrani vse